سوالات متداول

مخازن پلی اتیلن چند سال ماندگاری داشته و قابل استفاده اند؟

این مخازن در صورت استفاده و صحیح و نگهداری خوب تا 50 سال قابل استفاده بوده …

آیا مخازن شرکت شما شامل گارانتی تعویض می باشند؟

در صورتی که تا یک هفته پس از تحویل کالا مخزن دارای عیب اساسی بودهکه قابل رفع نباشد و عیب مربوطه مرربوط به کارخانه بوده و توسط مشتری بوجود نیامده باشد شامل گارانتی تعویض می شود

آیا هزینه نصب مخزن بر عهده مشتری است یا فروشنده؟

هزینه نصب رایگان بوده اما هزینه حمل و نقل به عهده مشتری است در صورتی که تعداد خریداری شده بیشتر از 2 عدد باشد هزینه حمل و نقل رایگان است

مخازن پلی اتیلن در صورت نیاز شامل رنگبندی می شود؟

در صورت نیاز مشتری این مخازن با رنگبندی های منتفاوت قابل تولید است لکن مبلغ جداگانه جهت تغییر رنگ دریافت می شود

سوال خود را مطرح نمایید