ویژگی مخازن عمودی

مخازن عمودی شرکت جهان پلاست درحجم های 100 تا20000  100 تا 10000 لیتر به صورت تک لایه ،دولایه ،سه لایه ،چهار لایه کروفیل دار وچهار لایه فوم دار تولید می شود. مخازن تک لایه به صورت بی رنگ وشفاف ،دولایه آبی ،مخازن سه لایه به رنگ سفید ومخازن چهار لایه کلروفیل دار که دارای لایه داخل سزرنگ یا آبی رنگ می باشند.

کاربرد مخازن افقی

1-نگهداری وذخیره آب شرب

2-ذخیره آب جهت مخزن وتانک آتشنشانی

3-نگهداری انواع مواد شیمیایی ،اسید باز وصنایع پتروشیمی .

4-ذخیره موادغذایی لبنی ،بهداشتی ودارویی (به دلیل food gradeبودن مخازن پلی اتیلن)

5-استفاده در صنایع پتروشیمی