ویژگی مخازن زیر پله

مخازن زیر پله شرکت جهان پلاست در حجم های (500 تا5000   300 تا 15000 لیتر به صورت تک لایه ،دولایه وسه لایه تولید می شود.درسال های اخیر به دلیل افت فشار آب شهری واسفتاده از مخازن آب کنار کنتورجهت جبران افت فشار وبا توجه به استفاده از حداکثر فضای قابل استفاده کنار کنتور آب وجلوگیری از پرت فضا مخازن زیر پله آسانرو طراحی شده است .

کاربرد مخازن زیر پله /مخازن آسانرو

  • نگهداری و ذخیره آب شرب
  • ذخیره آب جهت مخزن (تانکرآتشنشانی)
  • استفاده درمکان های مخصوص و ویژه جهت استفاده بهینه ازفضا
  • نگهداری انواع مواد شیمیایی ،اسید،باز، مواد نفتی و….
  • استفاده در صنایع پتروشیمی
  • ذخیره مواد غذایی ،لبنی ،بهداشتی و دارویی (به دلیل بودن مخازن پلی اتیلن )